Konference se konala pod záštitou prvního místostarosty města Písku

Technologie

Jedním z tematických okruhů jsou technologie, které jsou na trhu aktuální a ovlivňují výzkum, vývoj a uplatnění Smart City projektů v současné době. Cílovou skupinou jsou zástupci měst a municipalit a možní budoucí business partneři, či potenciální noví členové Czech Smart City Clusteru. Tato sekce tracků bude nejpočetnější a bude především zahrnovat představení technologií pro současné uplatnění a case studies Smart City.

Inovace

Druhým okruhem jsou inovace, ať již na poli hardware, tak software produktů. Zaměřený bude především na technologické firmy, které se budou moci setkat s technologiemi, o které by mohly mít zájem v souvislosti s budoucím vývojem Smart City konceptu. Hlavní náplní tracků budou trendy, vize a budoucnost oboru.

Municipalita

Dalším tématem je role municipality a obyvatel ve vztahu k Smart City a uplatňování příbuzných konceptů. Hlavní roli v této sérii tracků budou hrát místostarostové, tajemníci a ředitelé odborů, kteří budou sdílet své zkušenosti s aplikací Smart City koncepcí. Setkají se zde veškeré cílové skupiny, protože se bude jednat o tracky směřující svou pozornost na rozvoj samotného konceptu Smart City a jeho napojení na municipality. Otázkou bude také dopad Smart City na obyvatele a běžný život ve městech.

Životní prostředí

Tento okruh zkoumá dopad a vliv konceptu Smart City na životní prostředí. Obdobně jako tracky spojené s municipalitami, bude i tato série věnována podobné cílové skupině, jelikož se bude jednat o ekologičnosti a snížení dopadu na životní prostředí ve městech, která uplatní Smart City koncepty.

První ročník odborné konference a doprovodné výstavy věnované problematice konceptů Smart City a Smart Region

Konference byla určena představitelům státní správy a samosprávy, dodavatelům technologií, představitelům univerzit a dalších vzdělávacích institucí a odborné veřejnosti

Program
Ke stažení

Jako přednášející se Vám představili

Jaromír Grégr
Jaromír GrégrCEO Technologické centrum Písek s.r.o.
Písecký podnikatel, který se vlastní firmě začal věnovat již při studiu práv. Své zkušenosti později uplatnil při budování společnosti RG Investment, která se věnuje několika odvětvím, mezi které patří i informační a komunikační technologie spjaté s Technologickým centrem Písek. Pro tuto společnost byla zrekonstruována část Žižkových kasáren, které se staly centrem činností přesahujících regionální i národní úroveň. Jeho nadšení pro technologie a inovace vyústilo ve vytvoření konceptu Smart City Písek a založení Czech Smart City Clusteru.
JUDr. Josef Knot
JUDr. Josef KnotMístostarosta města Písku
Absolvent Právnické fakulty Západočeské Univerzity, v roce 2013 získal titul MBA. Jeho praxe zahrnuje advokátní kancelář i práci v
zahraniční investiční skupině ARCA Capital, a.s., kde působil nejdříve jako právník se zaměřením na finance, posléze jako investiční manažer. V roce 2004 se vrátil zpět do Písku, kde realizoval několik developerských projektů. Od roku 2010 je zastupitelem města Písek a od roku 2011 neuvolněným místostarostou. Zabývá se především oblastí rozvojové a dotační politiky města.
Radovan Polanský
Radovan PolanskýVýkonný ředitel Czech Smart City Cluster
Radovan Polanský přešel do ICT z médií hluboko před rokem 2000. Vybudoval několik IT firem, kde zastával vedoucí pozice v marketingu, obchodu a top managementu. V roce 2011 se stal výkonným ředitelem Technologického centra Písek, kde se věnoval budování centra, rozvoji služeb a zahraničních vztahů a rozvoji dnes už spin-off společností. V posledních letech se věnoval rozvoji iniciativy Smart City Písek a projektům v oblasti IoT a Smart City. S oblibou říká? „Nelze dělat Smart City bez City a nemůže být Smart bez lidí.“
Adam Skotnický
Adam SkotnickýCEO tcp cloud, a.s.
Studoval na Fakultě elektrotechnické ČVUT, jeho praxe zahrnuje různé pozice v IT firmách. Od roku 2014 působí na pozici výkonného ředitele společnosti tcp cloud a.s. Zaměřuje se především na rozvoj společnosti a partnerské spolupráce v oblasti opensource cloudových řešení na mezinárodním trhu s cílem nabídnout klientům nejlepší řešení v oblasti enterprise ICT. Soustředí se rovněž na IoT řešení v projektech týkajících se konceptu Smart City. Adam a jeho tým se od roku 2014 účastní OpenStack Summit, kde jsou prezentována nejnovější řešení, která pak tcp cloud aplikuje do své architektury. Pracoval na několika rozvojových a výzkumných projektech.
Ing. Petr Kalaš
Ing. Petr KalašŠéfporadce ministra životního prostředí
Přední světový odborník na energetiku, udržitelný rozvoj a klimatickou politiku je absolventem ČVUT. V letech 2006-2007 byl ministrem životního prostředí České republiky, v letech 2008 – 2011 pracoval jako poradce premiéra pro environmentální a energetickou politiku a také člen Monitorovacího výboru českého programu GIS (Zelená úsporám). Žil ve Švýcarsku, kde pracoval mj. pro Ministerstvo zahraničního obchodu. Působil dvanáct let ve Světové bance, kde řídil národní strategické studie pro oblast klimatické politiky v desítkách zemích na čtyřech kontinentech. Pracoval jako poradce pro Institut vzdělávání a výzkumu OSN (UNITAR – United Nations Institute for Training and Research).
Ing. Petr Žákovec, MBT
Ing. Petr Žákovec, MBTSmart City Business Development Manager O2 IT Services
Petr se rozvojovým projektům a inovacím věnuje dlouhodobě. Bohaté zkušenosti s řízením změn, krizovým řízením a řízením procesu vývoje nových služeb sbíral ve společnostech Český Telecom, Nextra nebo Logica. Téměř 8 let strávil v ČSOB, kde působil na seniorních manažerských pozicích v oblasti rozvoje elektronických kanálů a nových on-line služeb banky. V O2 IT Services vede tým, který se zaměřuje na vývoj a prototypování nových obchodních řešení a služeb v atraktivní oblasti Smart City. Ve volném čase se věnuje sportu, zejména windsurfingu a golfu. Zajímá se o historii, genealogii a sběratelství.
Mgr. František Kubeš
Mgr. František KubešVedoucí oddělení urbánní politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj
Mgr. František Kubeš pracuje 3. rokem na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Odboru regionální politiky, na pozici vedoucího oddělení urbánní politiky. Kromě agendy Smart Cities se podílí na přípravě urbánních integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ), realizaci Operačního programu URBACT III či spolupráci na výzkumných projektech rezortu. Od roku 2005 do roku 2014 působil na Magistrátu města Brna v Kanceláři strategie města. V tomto období také absolvoval 9 měsíční stipendijní program Nadace Roberta Bosche v SRN. Vystudoval Sociální geografii a regionální rozvoj na Ostravské univerzitě v Ostravě. Mluví anglicky a německy.
Mgr. Alexander Bellu
Mgr. Alexander BelluMístostarosta městské části Praha 3
Narodil se v Tempio Pausani v Itálii. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze na Husitské teologické fakultě. Absolvoval několik odborných stáží v Itálii, Rakousku, Dánsku a Španělsku, kde čerpal nové myšlenky a náměty. Věnuje se problematice chytrých měst (SMART CITIES). Dnes působí v několika občanských sdruženích, která svou činností přispívají k rozvoji veřejného prostoru a občanské společnosti. Spolupodílí se na realizaci několika veřejných projektů nejen na území Prahy 3, ale i na evropské úrovni. Od roku 2014 je místostarostou městské části Praha 3, kde řídí mimo jiné strategické plánování, členem Zastupitelstva hlavního města Prahy a jeho Výboru pro Smart Cities. Je rovněž členem expertního týmu ODS se zaměřením na digitální společnost a e-government.
Mgr. Tomáš Vácha
Mgr. Tomáš VáchaSociální psycholog UCEEB
Mgr. Tomáš Vácha se zabývá inženýrskou a environmentální psychologií. Mezi oblasti jeho zájmu dále patří řízení zainteresovaných stran projektů, komunikační strategie a participativní plánování.
Na Univerzitním centru energeticky efektivních budov se v rámci mezioborových týmů zaměřuje na interakce člověka s budovami a systémy v budovách, vzorce chování obyvatel a mapování jejich potřeb ve vztahu k bydlení a životnímu prostředí. Další témata, kterým se Mgr. Vácha věnuje, jsou: asistované bydlení seniorů, Smart homes a s Smart Cities.
Mgr. Martina Bacúrová
Mgr. Martina BacúrováSociální psycholog UCEEB
Absolvovala magisterské studium psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mezi její hlavní oblasti zájmu patří psychologie zdraví, sociální a environmentální psychologie. V rámci své činnosti mapuje postoje a potřeby lidí v kontextu udržitelné výstavby, analyzuje psychosociální aspekty zavádění energeticky úsporných řešení a také se věnuje výzkumu osobní pohody a komfortu člověka v budovách. V současné době se zaměřuje převážně na koncepty „SMART“ Cities a také se podílí na vývoji asistivních technologií pro zdravou i nemocnou populaci.
Mgr. Ondřej Švrček
Mgr. Ondřej ŠvrčekCEO Neogenia s.r.o.
Ondřej Švrček se již více než 10 let úspěšně věnuje inovacím na poli přímé komunikace a e-commerce. Je spoluzakladatelem společnosti Neogenia, zaměřující se na rozjezd a akceleraci internetových a technologických projektů. Vystudoval matematiku, informatiku a grafický design na Masarykově univerzitě. Po dosažení magisterského titulu stál u zrodu úspěšných komunikačních bran SMSbrána.cz a neoGate, jednoho z největších slevových agregátorů ZlatéSlevy.cz a monetizační platformy Paylo.cz. V současnosti se věnuje projektu MobilníRozhlas.cz, kde je zároveň i autorem. Jedná se o první evropskou ucelenou platformu pro obecní komunikaci se zpětnou vazbou v reálném čase, splňující parametry SMART city.
Ing. Jaromír Klaban
Ing. Jaromír KlabanČlen představenstva Teco a.s.
Je absolventem FEL ČVUT obor Technická kybernetika. Po škole nastoupil do Tesly Kolín. Podílel se na privatizaci Divize automatizační techniky do společnosti Teco a.s. a spolu se svými kolegy převedl celý kolektiv vývojových a výrobních pracovníků rozbouřenými devadesátými lety do současnosti. V letošním roce si Teco připomíná 40 let od zahájení vývoje a výroby programovatelených automatů v Kolíně, z toho 23 let pod značkou Tecomat. Ve funkci obchodního ředitele se po celou dobu existence firmy Teco stará o prodej řídicích systémů pro stroje, procesy, budovy a dopravu a to prakticky do celého světa. V posledním období je to i expanze do nejnovějších oborů, kde Tecomat Foxtrot boduje svojí systémovou otevřeností, integrací webových technologií a širokým sortimentem senzorů a aktorů, tedy ve Smart domech, Smart městech, Smart grid, v Internetu věcí IoT, v Industry 4.0 nebo v elektromobilitě.
Bc. Miroslav Točín
Bc. Miroslav TočínOblastní manažer E.ON
V energetice pracuje od roku 1988, nyní jako oblastní manažer ve společnosti E.ON, kde má na starost spolupráci s městy a obcemi v Jižních Čechách, v případě krizových stavů i součinnost s krizovými štáby ORP a JČK.
Prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.
Prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.IGSresearch
Profesor Jungwirth je vědeckým poradcem a zmocněncem IGSresearch pro Českou republiku. Působí jako vedoucí Oddělení spintroniky Fyzikáního ústavu Akademie věd České republiky, je rovněž členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR. Je členem Evropské výzkumné rady a jako profesor přednáší na University of Nottingham ve Velké Británii.
Ing. Libor Sušil
Ing. Libor SušilMarketing manager CROSS Zlín
Ve společnosti CROSS Zlín pracuje od roku 2013, kde řídí marketing a je odpovědný za tzv. new business development. Na pozici marketingového ředitele pracoval také v obchodních společnostech na trhu s ocelí, anebo řídil segmenty produktového marketingu v telekomunikační společnosti O2.
Jan Vobruba
Jan VobrubaProjektový manažer DATASYS
Absolvoval VŠE v Praze, již při studiu pracoval jako analytik či editor online magazínu. Jeho dlouholetá praxe v ICT oblasti zahrnuje různé pozice ve společnostech Kerio Technologies, Ness Technologies a E.ON. Jeho specializací jsou mobilní a komunikační technologie. V Datasysu má mj. na starosti business development Smart City projektů.
PhDr. et Mgr. Ivo Říha
PhDr. et Mgr. Ivo ŘíhaŘeditel sekce Regionální inovační centrum, Středočeské inovační centrum (SIC) RIS3 manažer pro Středočeský kraj
V září 2015 byl Ivo Říha jmenován ředitelem Středočeského inovačního centra, jehož cílem je podpora výzkumu, vývoje, inovací a souvisejícího vzdělávání na území kraje. Oblasti regionálního rozvoje, lidských zdrojů a podpoře výzkumu a vývoje se ostatně věnuje již od studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval magisterský obor učitelství Geografie, na který navázal postgraduálním oborem Politická a regionální geografie. Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy současně vystudoval obor historie a získal doktorát ve specializaci Hospodářské a sociální dějiny. Na Krajském úřadu Středočeského kraje začal působit v roce 2004 jako projektový manažer, poté vedoucí Oddělení grantových schémat z fondů EU a nakonec jako vedoucí Odboru evropské integrace. Od roku 2009 působil jako vedoucí sekce strategického a regionálního rozvoje ve společnosti NEXIA AP, kde se věnoval analytické a poradenské činnosti v oblasti strategického plánování při rozvoji regionů, municipalit, firem a podpoře výzkumu a vývoje. Od roku 2013 působí rovněž jako S3 (Smart specialization strategy) a RIS manažer pro Středočeský kraj. Kromě řízení projektů v rámci naplňování Regionální inovační strategie se Ivo Říha věnoval také výzkumné činnosti Národní klastrové asociace v pozici člena představenstva a viceprezidenta.
Mgr. Peter Svoboda
Mgr. Peter SvobodaRIS3 analytik, Středočeské inovační centrum (SIC)
V SIC se Peter Svoboda věnuje, mimo projektu Smart Cities, převážně analytickým činnostem v oblasti mapování stavu a vývoje inovačního ekosystému ve Středočeském kraji. Mezi jeho agendu patří zejména analýza potřeb a faktorů ovlivňující inovační výkonnost podniků za účelem navrhování vhodných nástrojů k jejich podpoře. V oblasti mapování se dále věnuje analýzám tržního postavení firem, spolupráci výzkumných organizací a podniků či např. tématům v oblasti vzdělávání a rozvoje žáků nebo absolventů škol. Mezi další témata jeho zájmu patří i identifikace klastrů jako platforem spolupráce firem, výzkumných organizací a veřejného sektoru za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti a vyšší využitelnosti sociálního inovačního potenciálu založeného na sdílení znalostí, technologií, společné propagaci a koordinaci rozvoje. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy obor Regionální a Politická geografie. Rozhodl se navázat a rozšířit dosavadní vzdělání v oblasti geografie stávajícím doktorandským studiem v oboru Sociálně – ekonomická geografie a regionálním rozvoj, kde se zabývá především komerčním rozvojem suburbánních oblastí, flexibilitou a lokalizací práce, urbánní a ekonomickou geografií.
Mgr. Daniel Ryšávka
Mgr. Daniel RyšávkaManažer Smart City projektů Česká spořitelna
Daniel se v České spořitelně věnuje projektům veřejného sektoru a zejména Smart City projektům. Vzhledem k jeho zkušenostem a hlubokým znalostem z fungování veřejného sektoru, ale i podniků má za cíl pomoci městům a firmám identifikovat příležitosti a připravovat financování inovativních projektů. Daniel má dlouholeté zkušenosti z vedení komplexních projektů nejen v České republice, ale i v zahraničí (Francie, Velká Británie). Po studiu na Masarykově univerzitě také úspěšně absolvoval prestižní školu pro státní úředníky Ecole Nationale d´Administration ve Štrasburku.

Dodavatelé

Mediální partneři

Pořadatel

Vladislavova 250, Písek 397 01

+420 380 424 411

j.kanovska@tcpisek.cz

Místo konání

Kulturní dům Písek

Partner konceptu

Vladislavova 250, Písek 397 01

+420 380 424 411

info@tcpisek.cz